Rüyada At Görmek

Rüyada At Görmek:
Rüyada at görmek çok güzeldir. Çok hayırlı ve iyi şeylere işaret eder. Kişinin rüyada at görmesi kazanacağı zaferlere işaret ederken, işinde yükselerek terfi etmesine delalet eder. At aynı zamanda yol anlamına gelir. Bir kişi rüyasında beyaz bir at görürse, rüyası rakibine karşı galibiyet kazanacağı anlamına gelir. Eğer rüyada siyah at görürse liderliğe, yöneticiliğe, devlet başkanlığına işaret etmekle birlikte kişinin dünya malına da delalet eder. Bebek bekleyen biri rüyada ata bindiğini görürse bebeği erkek olur. Rüyada görülen kırmızı kısrak kıpır kıpır, yerinde duramayan ama dini inancı da kuvvetli olan bir kadına işaret eder. Rüyada melez at asalete, kıdeme ve onura işaret eder.

Rüyada Ata Binmek:
Ata binmeyi bilmeyen bir kişi eğer rüyasında ata bindiğini görürse mesleğinde göstermiş olduğu üstün başarı sayesinde terfi alacağına işaret eder. Ata binmek aynı zamanda kişinin bir yola gideceğine yorumlanır.

Rüyada Erkek Ata Binmek:
Rüyasında bindiği atın erkek olduğunu gören kişi, onu sevmeyen, çekemeyen ve istemeyen kişileri alt edecek diye yorumlanır.

Rüyada Attan İnmek:
Rüyada ata binmek hayırlı, attan inmek ise kötüdür. Rüyasında attan indiğini gören kişi, zorluğa, darlığa ve sıkıntıya düşer demektir.

Rüyada Atın Isırması:
Rüyada kendisini atın ısırdığını gören kişi, güce ve kudrete sahip olacak demektir. Askerse bir komutan olabilir demektir.

Rüyada Atı Öldürmek:
Rüyada at öldürmek hayırlı şeylere işaret eder. Kazanç, rızık, bolluk, neşe ve mutluluk anlamına gelir diye yorumlanır.

Rüyada Atın Üzerinde Olmak:
Rüyada kendisini atın üzerinde gören kişi hak yolunda iyi şeyler yapmak için mücadele verecek demek diye tabir edilir.

Rüyada Başkasının Atına Binmek:
Rüyasında başkasının atına bindiğini gören kişinin işinde yükseleceği makamı, kazancı ve rızkı aratacağı ve bolluğa kavuşacağı anlamına gelir demektir.

Rüyada At Arabası Görmek:
Rüyayı gören kişinin bir ticarethane sahibi olacağı anlamına gelir. Yani iş kuracağına, yönetici olacağına, bahtının ve geleceğinin kendisi için çok hayır getireceğine ve bu sayede en büyük muradının da yerine geleceğine işaret eder. Kişinin konumunun olumlu yönde değişmesi, rütbesinin de artmasına alamet edilir.

Rüyada At Arabasına Binmek:
İş hayatı ya da eğitim hayatı ile ilgili güzel değişikliklere alamet eder. Rüyayı gören kişinin atılıma geçeceği başarı grafiğini en tepelere çekeceği bir dönemin yaşanacağına, buna istinaden kazancına bolluk ve bereket geleceğine, işindeki verimliliğinin artacağına, yaşam standartlarının da yükseleceğine delalet edilir.

Rüyada At Sevmek:
Rüyayı sahibinin hayallerine, ideallerine, hedeflerine ve isteklerine sıkı sıkıya bağlı olduğuna, ne olursa olsun onlardan vazgeçmeyeceğine, en kötü zamanlarda ve gerek moral gerek başarı bakımından düşüşe geçtiği anlarda bile umudunu yitirmediğine ve kararlı durduğuna işaret eder.

Rüyada At Yavrusu Görmek:
Kişinin yaşamını kökünden değiştirecek, ona yeni fakat tatlı sorumluluklar getirecek, onu çok mutlu edecek, duygusal olarak kendisini çok iyi hissedeceği duygular yaşatacak bir değişim olacağı anlamına gelir. Kişi, hayatın yeni güzelliklerini keşfedecek ve değişik duyguları tadacak diye tabir edilir.

Rüyada At Kesmek:
İyi değildir ve rüyayı gören kişinin doğru olmayan ve kendisine için fayda getirmeyecek bir kararı uygulamaya geçireceğine, bu nedenle de parasından, rahatından ve huzurundan olacağına yorulur. Kişinin onaylanmayan bir iş yapmasına ve bu konuda karşısında olanların itirazlarının haklı çıkacağı bir duruma düşeceğine alamet edilir.

Rüyada At Sürüsü Görmek:
Kişinin sahip olduğu en değerli manevi duyguların yükseleceği, kısmetinin açılacağı, onu beğenenlerin ve takdir edenlerin sayısının artacağı, tüm işlerinin yoluna gireceği, başındaki belaların, uğursuzlukların ve kötülüklerin kaybolacağına tabir edilir.

Rüyada Kızıl At Görmek:
Aile bireylerinin nasipleri açısından ayrıcalıklı ve özel bir kimse olunacağına işaret eder. Yaşamın kişinin kendisine karşı çok cömert davranacağına, hayal ettiklerini yaşama şansı vereceğine ve onu tanıyan, bilen herkesin onun şansına imreneceğine işaret eder.

Rüyada Koşan At Görmek:
Rüyayı gören kişinin rızık, şifa, hayır, iyilik, hidayet ve izzet bulması ve bu konularda bolluk yaşaması demektir. Kısa zamanda gelecek zafer, zenginlik, sağlık, huzur ve saadet olarak tabir edilir.

Rüyada Tek Boynuzlu At Görmek:
Yarım kalacak ve nihayete ermeyecek bir iştir. Örneğin; gerçekleşmeyecek bir nikah, alınamayacak bir mal, nasiplenilmeyecek bir miras anlamına gelir. Kişinin yoksun kalacağı ve yaşayamayacağı bir duyguya işaret eder.

Rüyada At Kafası Görmek:
Rüyayı gören kişinin kendisine tanınacak bir şansa ve bu sayede önünün açılmasına ve başarısını gösterme fırsatı elde edeceğine böylece ihtiyacı olan imkanı da yakalamış olacağına yorulur. Bir niyetin gerçekleşmesi olarak tabir edilir.

Rüyada Atın Şahlandığını Görmek:
Kişinin çalışmalarında gösterdiği özverinin ve emeklerin boşa gitmeyeceğine ve rüyayı gören kişinin maddi ve manevi olarak karşılığını alacağına ve başarıya fazlasıyla doyacağına yorulur. Ele geçen kazancın bir süre biriktirilmesi ile bir miktar birikim yapılacağına ve bu birikimle iş sahibi olunacağına işaret eder.

Rüyada Ölen At Görmek:
Yaşanacak üzüntülü bazı olaylara ve bu süre boyunca yoğun bir stres ve baskı altında kalınacağına, sinirlerinin yıpranacağına, gülen gözlerin ışığının söneceğine, özellikle de geleceğe dair umutların ve hayallerin söneceğine işaret eder. Aynı zamanda, işle ilgili olarak varılan son noktada büyük bir başarı kazanılacağına, kazançlı bir işin başına geçirileceğine ve parasal sıkıntıların ortadan kalkacağına delalet eder.

Rüyada At Eti Yemek:
Rüyayı gören kişinin hastalanacağına, keyfinin kaçacağına, rahatının bozulacağına, canının sıkılacağına ve kaos dolu günlerden geçeceğine delalettir. Kişinin kasıtlı olarak ya da tamamen kasıtsız olarak bir hataya düşeceği ve bunun acısını çekeceği anlamına gelir. Bu rüya aynı zamanda kişinin ağzından çıkacak bazı sözler nedeniyle başına bazı belalar açılacağına tabir edilir.

Rüyada At Tepmesi Görmek:
Kişinin bir kimsenin tepkisinin ya da öfkesinin hedefi olması demektir. Bir insan tarafından suçlanmaya, ağır sözler ve hakaretler işitmeye, bu nedenle kalp kırıklığı yaşamaya, çok üzülmeye, içine kapanmaya ve ağlamaya alamet eder.

Rüyada Beyaz At Görmek:
Rüya sahibinin sevdiği kişiyle kavuşacağı anlamına gelir. Kişi bekârsa gönlüne kendisi için hayırlı olacak bir aşk ateşi düşeceğine, duygularının karşılıklı olacağına, eğer yalnız değilse aşk hayatının yoluna gireceğine alamettir. Rüyayı gören kişinin geçmişte yaşadığı gönül sancılarını, kalp kırıklıklarını ve güvensizliğini ona unutturacak gerçek aşkını bulacağına yorumlanır.

Rüyada Uçan At Görmek:
İş hayatı ya da sosyal hayat içinde istenen tüm maksatlara sahip olunacağına ve mutluluğa vesile olacak bir gelişmenin meydana geleceğine işarettir. Kişi, yaşamayı en çok istediği şeyleri yaşayacak, yüzü gülecek, sıkıntıları ve dertleri bitecek demektir. Bir zafer elde etmek anlamına gelir demektir.

Rüyada At ve Balık Görmek:
Maddi ve manevi açıdan çok büyük zenginlik demektir. Hem gönül zenginliği hem de parasal anlamda zenginlik yaşanmasına, zorlukların bitmesine, geçim sıkıntısının son bulmasına, para konusunda derdin kalmamasına delalet edilir.

Rüyada At Yaralamak:
Rüyayı gören kişinin yüreğinde açılacak derin bir yara demektir. Kendisine edilecek bir sözün kalbine hançer gibi saplanması, yaptığı iyiliğin gereken takdiri görmemesi nedeniyle canının yanması ve bu nedenle iyi niyetinin ölmesi anlamına gelir. Ayrıca, bazı mutlu haberler alınacağı ve hayır getirecek bir işe girileceğine yorumlanır.

Rüyada At ve Kan Görmek:
Kişinin erkenden heveslenmesine ve umutlanmasına sonra da beklentilerinin gerçekleşmemesi nedeniyle yıkılmasına delalet eder. Kişi, deyim yerindeyse ortada fol yokken yumurta yokken bir işin olacağına kesin gözüyle bakacak ve sevinci yarım kalacak demektir.

Rüyada At Arabası Tekerleği Görmek:
Yeni bir ticari anlaşmanın peşinde olunduğuna ya da yeni bir iş düşüncesinin bulunduğuna delalet eder. Kişinin resmi bir işle ilgili bazı teknik konular üzerinde kafa yoracağı ve uzun süre bunun üzerinde çalışacağı anlamına gelir. Aynı zamanda, işle ilgili olarak çok hayırlı bir karar verileceğine, bu kararın bazı parasal ve ruhsal bir zenginliğe sahip olunacağına ve rahat bir hayatın kapısının açılacağına yorumlanır.

Rüyada At Ayağı Yemek:
Makul olanın dışına çıkmaya işaret eder. Rüyayı gören kişinin mantığına aykırı bir adım atacağına, yeni bir iş için deneyim edinme hevesine kapılacağına ama bu işe aslında başından inanmadığı için bu girişiminin kendisinin faydasına değil zararına sonuçlanacağına tabir edilir.

Rüyada At Görmenin Psikolojik Yorumu:
At, gücü, çalışkanlığı, görkemi, güzelliği ve sadakati simgeler. At objesinin bireyin ruhunda, iç dünyasında ve bilinçaltındaki anlamı, onun başarılarının farkında olduğu için dozunda bir kibir taşıdığını ifade eder. Güçlü, zengin, gururlu ve asaletli insanlara olan beğeninin ve onlara karşı duyulan özenin göstergesidir aynı zamanda.
Çünkü at heybeti, duruşu ve varlığı ile çok büyük anlamlar taşır. Aynı zamanda bireyin bir haberi ya da bir müjdeyi beklemenin heyecanı içinde olduğunun bilinçaltından açığa vurulduğunu gösterir. Güzel birhayat, başarı, zafer gibi değerleri sembolize eden at objesi her zaman kişide pozitif duygu ve beklentilerin olduğunun bir kanıtı olarak kabul edilir diye açıklanır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 9 YORUM
 1. Şinasi dedi ki:

  siteniz çok güzelmiş.bir hikaye yazsaydım herhalde bundan daha uzun olmazdı.tek eksik olan resimler,siteye gül resimleri ekleyebilirseniz süper olacaktır.

 2. memheet_ata_979 dedi ki:

  bu siteyi çok beğendim bu siteyi açtırandan allah razı olsun Admin

 3. erhan dedi ki:

  Allah razı olsun. Rüyada At Görmek yazıları çok güzel..

 4. Kıristiyano Ronaldo dedi ki:

  istek konu alıyormusunuz Admin.

 5. HAKAN dedi ki:

  Ellerinize sağlık güzel olmuş siteniz.İnşallah devamı gelir Admin

 6. sevda22 dedi ki:

  bu siteyi çok beğendim bu siteyi açtırandan allah razı olsun Admin

 7. love dedi ki:

  ÇOK SEVDİĞİM SİTEYİ Admin

 8. doktorNO dedi ki:

  elinize sağlık gok güzel Rüyada At Görmek

 9. Aylın dedi ki:

  Aydınlatıcı bir yazı Yazmışsınız Orhan

BİR YORUM YAZ
site ekle